Wij beschikken over een uitgebreid, modern en goed onderhouden machinepark (kranen, wiellader, dumpers, …) voor het uitvoeren van grondwerken van uiteenlopende aard en omvang. Deze kunnen worden voorzien van de nodige uitrustingstukken.

Het afvoeren van overtollige grond kunnen wij voor u regelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakkundig personeel en nauwkeurige laserapparatuur.

 • bouwrijp maken van terreinen
 • verhardingen
 • uitgraven van bouwputten, kelders, zwembaden met of zonder afvoer van aarde ·aan- en afvoer van grond
 • plaatsen van allerlei putten: regenput, septische put, andere prefabputten ·plaatsen van riolering
 • uitgraven van grachten en vijvers
 • aanvullingen en ophogingen al dan niet met verdichting
 • diepwoelen voor een verbetering van de grondstructuur tot 80cm diep
 • graven van bedding voor wegenbouw
 • graven van rioolsleuven
 • ruimen van grachten
 • nivelleren van terreinen
 • leveren van teelaarde en aanvulgrond
 • leveren van gebroken mengpuin – beton, dolomiet en andere verhardingen
 • uitbreken en afvoeren van verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers, kasseien, …