• Schuur, koestal en varkenstal afbreken
  • Binnenafbraak van mestkelders en opvullen met zand
  • Laag teelaarde aanvullen om gras op te zaaien