Uitbraak brug Ninove -Denderbrug
Eerste fase-> 3 dagen nachtwerk om doorsteek te maken voor omleiding en ene kant brug uit te breken
Tweede fase-> andere kant van de brug uitbreken