Afbraak landegem, afbreken van huis, schuur, openveldschuur en 5 stallen! Bouwrijp maken van terrein!