Villa afbreken, bomen verhakselen, bouwrijp maken voor verkaveling: